سیستم درب بازکن‌ GIRA

جیرا فناوری را ساده می‌سازد. استفاده از فناوری کابل زوج سیم، نصب این محصولات را راحت و بدون دردسر می‌نماید. جیرا طیف وسیعی از سیستم‌های دربازکن را در قالب کلید و پریز عرضه می‌کند؛ به‌صورتی که می‌توان ایستگاه‌های ارتباطی گوناگون را با شکل‌های مختلف بر روی قاب‌های گوناگون با رنگ‌بندی‌های متنوع قرار داد.