سیستم ساعت مرکزی تحت شبکه

در عصر امروز، زمان قلب تپنده سیستمها جهت انجام وظایف براساس نظم سیستماتیک میباشد. براین اساس و با مجتمع سازی تکنولوژی های دنیا بر روی بستر شبکه و اینترنت، سیستم زمان نیز بعنوان قلب تپنده واحدی انجام وظیفه مینماید. اکثر سیستمهای مجموعه ها و پروژه ها در اقسا نقاط کشو‎ها براساس ریتم دریافتی از یک مرکز مشخص عمل می نمایند و ساعات براین محور تنظیم شده است. ساعت مرکزی نه تنها نمایشگرهایی جهت اعلان ساعت به مخاطبین است، بلکه محرک تمام سیستمهای الکتریکی برای همزمانی و صحت عملکرد آنها می باشد.ساعت مرکزي ساعت يک سيستم مطمئن براي سنکرون کردن نمايشگرها و يا ساير دستگاه‌هايي است که زمان دقيق آنها در جريان کار يک سازمان از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در ساعت مرکزي ساعت، مانند اغلب سيستم‌هاي ساعت مرکزي ديگر، مرجع زماني مورد استفاده از طريق GPS یا NTP Server تأمين مي‌شود.
ساعت آنالوگ تحت شبکه "شماطه" ساعتی با رویه بزرگ و قابلیت دیده شدن از 30 متری است. همچنین نوع دو طرفه آن نیز قابل سفارش می‌باشد.

Payaniroo Solutions’ Schamate® IP PoE clocks are trusted to keep accurate, synchronized time in schools, major universities, hospitals, government offices, manufacturing facilities, contact centers and corporate environments around the world.
Schamate® IP PoE Analog clocks feature a large format clock face, visible from over 100 feet (30m). Double-sided options are available, and protective wire guards can be purchased separately.